Hockey U13 PB Boys v Tauranga A Date taken: Sunday, July 28, 2019