Hockey THC v YMP B Date taken: Saturday, May 13, 2017