Netball HSOG v Lytton Date taken: Saturday, May 6, 2017